En numerisk tilnærming til negativ absoluttemperatur og to-dimensjonal Isingmodell

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I januar 2013, ble det publisert en artikkel i Science (L. Carr, 2013). Forfatteren gjør rede for et praktisk forsøk der en ultrakald kaliumgass er manipulert slik at systemet har oppnådd negativ absoluttemperatur. Denne oppgaven gjør rede for teoretiske begreper som er nødvendige for å forstå artikkelen. I den todimensjonale Isingmodellen er partiklene ordnet i en gitterstruktur, ikke ulikt det optiske gitteret fra Science-artikkelen. Vi har gjort numeriske simuleringer av en slik todimensjonal Isingmodell, for å undersøke om det er mulig å si noe om et systems oppførsel ved negative absolutttemperaturer.