En hvit flekk på mediekartet En gjennomgang av norsk pressedekning av Latin-Amerika i perioden 2002-2015.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne oppgaven tar for seg norske, riksdekkende papir- og nettavisers dekning av Latin-Amerika fra 2002 til og med 2015. Målet har vært å undersøke hvordan denne dekningen har utviklet seg og om det er noen tendenser som kan gi oss en økt forståelse av hvordan vårt kulturelle utgangspunkt preger sakene om Latin-Amerika. Vår problemstilling er: Hva kjennetegner norske papir- og nettavisers dekning av Latin-Amerika, og hvordan har dekningen utviklet seg fra 2002 til 2015? For å besvare oppgaven har vi benyttet oss av kvantitativ analyse, innholdsanalyser med fokus på rammer og narrativer, og intervjuer med utvalgte respondenter. Hensikten med oppgaven er å kunne vise et bilde av de faktorer som driver utviklingen av den norske dekningen av Latin-Amerika, og hvilke narrativer som dominerer dekningen.