En effektiv NAV Forvaltning

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vi skal kartlegge endringene i NAV ytelsesforvaltning knyttet til bruk av ressurser, siden 2012. Vi benytter oss av bemerkningene i Riksrevisjonens rapport fra 2011- 2012, for å sammenligne med data vi fremskaffer. Hensikten er å finne endringer i ytelsesforvaltningen som kan ha påvirket effektiviteten. Nav er blitt kritisert for i for liten grad å optimere sine ressurser i ytelsesforvaltningen (Riksrevisjonen 2012). Vi er interessert i å undersøke utviklingen i ytelsesforvaltningen med hovedvekt på NAV Forvaltning, for å se hvilke grep etaten har tatt for i større grad å overkomme sine utfordringer. Med bakgrunn i dette velger vi følgende problemstilling: På hvilken måte er det foretatt endringer for å gjøre NAV Forvaltning i Arbeids- og velferdsetaten mer effektiv? For å kunne kaste lys over problemstillingen vår, må vi stille noen underspørsmål. Vi ser behovet for å undersøke hvilke tiltak som har blitt iverksatt siden 2013, og vi spør på hvilken måte tiltakene var ment å kunne bidra til en mer effektiv og målrettet bruk av ressursene i NAV Forvaltning. Å målrette arbeidsprosesser innebærer videre at det må foreligge en form for styring. Vi kommer derfor også til å undersøke hvordan styringen foregår i ytelseslinjen for å oppnå NAVs målsettinger.