Empowerment, mestring og psykisk helse

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Psykiske lidelser er svært utbredt og rammer statistisk sett halvparten av befolkningen i løpet av livet. Vi tror opplevelse av mestring kan bidra til å bedre livskvalitet i stor grad, og at Empowerment som tilnærming er særlig viktig i arbeidet med psykisk helse. Hensikt: Hensikten med studien er å vise til hvordan vi som sykepleiere kan fremme mestring hos pasienter med psykiske lidelser ved hjelp av Empowerment. Resultat: Ved hjelp av maktoverføring, anerkjennelse av pasientens ressurser, trygge rammer og en god relasjon kan vi fremme mestring ved hjelp av Empowerment hos pasienter med psykiske lidelser. Konklusjon: Empowerment og mestring viser seg å være svært viktig for pasienter med psykiske lidelser. Empowermentprosessen baserer seg på et samarbeid mellom pasient og sykepleier. Som sykepleiere kan vi tilføre pasienten den kunnskapen han anser som nødvendig for opplevelse av mestring. Det er viktig å se pasienten som en likeverdig part av samarbeidet. Pasienten vet selv hva som er det beste for han, og vår oppgave blir å fungere som en veiledende samarbeidspartner. Metode: Vi har anvendt litteraturstudie som metode.