Emneord for barns behov

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • hIoa

Description

  • Denne oppgaven undersøker tendenser i utformingen av emneordene på skjønnlitterære barnebøker i publikumskatalogene til folkebibliotekene i København, Stockholm og Oslo. Emneordene blir deretter analysert med tanke på barns behov for gjenfinning av skjønnlitteratur. I undersøkelsen sorteres emneordene i kategorier hentet fra AMP-systemet til Annelise Mark Pejtersen. Resultater viser at bibliotekene har emneord i flere av kategoriene. Den største andelen emneord beskriver aspekt knyttet til hva fortellingen handler om, karakterer, relasjoner og mer abstrakte beskrivelser. Andre viktige kategorier for barn blir også sammenlignet, for eksempel med emneord relatert til lesbarhet, hovedkarakterer og følelsesmessig opplevelse boka er tenkt å gi. Emneordsstrenger og eksempler på ordvalg blir også diskutert. Konklusjonen er at emneordspraksisen til de tre bibliotekene til en viss grad, og på ulike måter, passer med barns behov for gjenfinning av skjønnlitteratur. Children's fiction and subject headings : a comparison of the practice in Copenhagen, Stockholm and Oslo public libraries This paper examines the subject headings of children's fiction in the online public access catalogs in Copenhagen, Stockholm and Oslo public libraries. The subject headings are analyzed in terms of children’s need for retrieval of fiction. In this survey subject headings are sorted into categories drawn from the AMP-system developed by Annelise Mark Pejtersen. Results show that the libraries have subject headings in several of these categories. The largest proportion of subject headings describe aspects related to what the story is about, characters, relationships and abstract descriptions. There is also a comparison of other categories that are important to children, for example with subject headings related to readability, main characters and the emotional experience a book is intended to give. Subject heading strings and examples of choices of terms are also discussed. The conclusion is that the indexing practices of the three libraries to some extent, and in various ways, fits with the needs of children for fiction retrieval.