Elevspørsmål og den nasjonale læreplanen

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Elevspørsmål kan tyde på engasjement, undring og kreativitet samtidig som det er en måte for elever å knytte allerede eksisterende erfaringer opp mot ny kunnskap for en bedre forståelse. Det virker som om naturfaglige tradisjoner er noe den nasjonale læreplanen (LK06) ønsker at skal være et forbilde også for andre områder i skolen. Det syns jeg er merkelig når det viser seg at kun tre fag nevner elevspørsmål i sine fagplaner. Denne oppgaven tar for seg en gjennomgang av den nasjonale læreplanen, og hva den sier om elevspørsmål. Videre tar den opp enkelte momenter læreren kan være bevisst på som kan være med på å legge til rette for elevspørsmål i undervisning, også utenfor naturfagsklasserommet. Mine funn kan tyde på at det mangler forskning på elevspørsmål utenfor naturfagsklasserommet, men også i Norge generelt. Funnene mine tyder også på at det ikke er så mye konkret skrevet om hva læreren kan gjøre for å legge til rette for elevspørsmål, men at man heller må forholde seg til uttalelser fra akademikere og slutninger gjort fra forskningsresultater som omhandler betydningen av elevspørsmål for læring.