Elevmegling i den norske grunnskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-25

Description

  • Denne oppgaven omhandler skolemegling og bruken av den i norsk skole. Gjennom et kvalitativt intervju, observasjon og relevant teori belyses styrker og svakheter ved skolemegling. Skolemegling er et program der elevene lærer seg å megle egne konflikter og løse dem på egenhånd. Det er mye læring i megling, både faglig og sosial kompetanse blir utviklet gjennom skolemegling. Allikevel er ikke megling like utbredt i skolen i dag som det var på starten av 2000-tallet. Oppgaven tar for seg grunner til nedgangen i meglingen, og hva som må til for at megling skal komme sterkere tilbake i skolen. Funnene gjort viser at megling er et program med positiv effekt på skolemiljøet, men som er vanskelig å føre statistikk på. Implementeringen har i mange sammenhenger vært mangelfull og meglingen har dermed ikke fått fotfeste i skolen.