Elevers motivasjon i kroppsøving

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I min bacheloroppgave om elevers motivasjon i kroppsøving har jeg studert hvordan man som lærer kan motivere elever til aktivitet i kroppsøving. Jeg har tatt utgangspunkt i blant annet selvbestemmelsesteorien og målperspektivteorien for å vurdere dette. Jeg har brukt observasjon som metode, og fikk mange gode resultater som følge av dette. Resultatene viser at det er stort mangfold og individuelle forskjeller i hvilke faktorer som motiverer forskjellige elever. Jeg fikk også se hvor viktig lærerens rolle er for elevenes motivasjon i faget.