Eie-etablering for personer med utviklingshemming: Virkemidler og mulighetsrom

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2018-12

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2018:17

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-258-5

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 110

Abstract

  • Målet med denne studien er å vise hvordan kommuner kan tilrettelegge for at personer med utviklingshemming skal kunne eie egen bolig ved bruk av økonomiske virkemidler uten at dette blir dyrere for kommunen enn å tilby utleieboliger. Studien tar for seg ulike modeller og erfaringer fra noen boligprosjekter / kommuner som viser at kommunene kan utnytte tilgjengelige boligøkonomiske virkemidler på en slik måte at det vil være en vinn-vinnsituasjon både for kommunen og for målgruppen som kan eie egen bolig.