Effektiviteten av ulike stålvindkryss for å motstå seismiske laster i DCM

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven presenterer numeriske simuleringer av seismiske laster i stålkonstruksjoner med stålavstivningssystemer i henhold til NS-EN 1998-1. Hensikten med oppgaven var å vurdere effektiviteten av eksentriske- og konsentriske stålavstivninger til å absorbere seismiske laster. Det ble utført numerisk simulering på ulike modeller i Robot Structural Analysis. Alle beregninger ble utført i Excel og Mathcad. Resultatene viste at eksentriske avstivninger er mest effektive når det gjelder stålforbruk og absorbering av seismiske laster. Videre viste resultatene at bruken av standardiserte stålprofiler i NS-EN 10210:2006 ikke er gunstig i DCM-design for konsentriske avstivningssystemer. Forskningen ble utført i samarbeid med Rambøll Norge AS, ved Dr. Farzin Shahrokhi.