Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I startfasen av oppgaven hadde gruppa lite kunnskap om det valgte emnet. Det ble derfor utført et omfattende litteraturstudie, i tillegg til at vi deltok på kurset ”Plan og bygningsloven om uavhengig kontroll”. Alt dette har gitt oss grunnlag for utarbeidelse av en relevant problemstilling. Vi gjennomførte kvalitative forskningsintervjuer hos bedrifter for å se hvordan den nye loven om uavhengig kontroll har påvirket byggebransjen. Gruppa ville også kartlegge i hvor stor grad det er marked for effektivisering av kontroll i dagens virksomhet. Vi gjennomførte et casestudie i samarbeid med Vedal, på bygg B13 og Deloitte-huset ved Bjørvika, hvor vi fikk anledning til å observere en kontroll på byggeplass og benytte det digitale dokumentasjonsverktøyet, ”Alpha+”. ”Alpha+” er et digital verktøy, som kan benyttes for å effektivisere kontroll. Selv om muligheten ligger godt til rette for aktørene, er det fremdeles mange som benytter seg av de tradisjonelle metodene som baserer seg på penn og papir. Intervjurundene viser at kunnskapsnivået om kontroll er høyt hos de forskjellige aktørene, men at det er delte meninger. Det viser seg stor skepsis til den nye loven om uavhengig kontroll, men man stiller seg allikevel positiv til tiltaket fordi hensikten synes å være god.