Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige årsaker til fenomenet, men det er vanskelig å finne et entydig svar. Vi foreslår at ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser er en strukturell medvirkende faktor til ujevn kjønnsbalanse. Ved å gjennomføre et kvantitativt eksperiment og kvalitative intervjuer, har vi sett at kjønnet ordlyd synes å påvirke potensielle søkere og kan være med på å opprettholde kjønnsskjevhet. Studie 1 indikerer at stillingsattraktiviteten er høyest i topplederstillingsannonser med feminin ordlyd. Studie 2 synes å vise at det finnes en bevissthet knyttet til sammenhengen mellom kjønnsbalanse og topplederstillingsannonser blant informantene i virksomhetene vi intervjuet. Vår oppfatning er at det finnes et potensiale for å skape større bevissthet og legge mer til rette for kjønnsbalanse. Disse resultatene, tidligere forskning og teori relatert til temaet er diskutert i oppgaven.