Effekt- og energidekning med luft til vann varmepumpesystemer i moderne bygg

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hovedmålet med oppgaven var å redegjøre for hvordan en varmepumpe dimensjoneres optimalt for et yrkesbygg, samt å avdekke ved hvilke forskriftsstandard og klima det er mest gunstig å installere en luft/vann varmepumpe. For å komme fram til et resultat ble det utført energiberegninger med utgangspunkt i arkitektmodell for nye Molde Tinghus. Ut i fra effektvarighetskurvene og produktdata for en varmepumpemodell ble det beregnet dekningsgrad, årsvarmefaktor og valgt hensiktsmessig størrelse på varmepumpen. Resultatene viste at luft/vann varmepumpe gir best dekningsgrad og årsvarmefaktor i områder med milde vintre, men det er også i dette klimaet at avriming vil føre til høyest reduksjon i effektleveranse. I kaldt klima er det mulig, men ikke hensiktsmessig å benytte en luft/vann varmepumpe. Det anbefales heller bruk av væske/vann varmepumpe som vil gi høyere energidekningsgrad, arbeide under bedre driftsforhold og dermed få bedre årsvarmefaktor. Hovedargumentet for installering av varmepumper er at strømsparingen skal kunne betale inn investeringskostnaden i løpet av anleggets levetid. Det er derfor foreslått videre kostnadsanalyser basert på aktuell og forventet strømpris for beregning av innsparingspotensial ved valg av størrelse på luft/vann varmepumpe.