Du må tro det for å se det - Hvordan kan sykepleier avdekke seksuelle overgrep mot barn?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Det er vanskelig å forestille seg at voksne misbruker barn seksuelt. Samtidig er det flere barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep enn kreft og hjertesykdommer. Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem og vi må våge å se det vi ikke vil se. Og ta innover oss at dette faktisk skjer. For det skjer. Og barna fortsetter å leve med overgrep helt til noen våger å vise mot og styrke nok til å handle. Disse ”noen” er kanskje en sykepleier. Min problemstilling er: Hvordan kan sykepleier avdekke seksuelle overgrep mot barn? Fremgangsmåte: Oppgaven er et litteraturstudium, der det er brukt pensumlitteratur, annen faglitteratur, nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap. Diskusjon, funn og konklusjon: Hva kan vi gjøre, hva bør vi gjøre og hva må vi gjøre? Forskningen viser blant annet at det ikke finnes noen spesifikke symptomer å gå etter. Videre viser den at barn som utsettes for overgrep griper sjansen til å fortelle hvis voksne gir dem mulighet, samt at sykepleiere bør bli bedre på å snakke om seksuelle overgrep. Vi er pliktig til å melde ifra når vi er bekymret for et barn, det er ikke et valg vi har. Sykepleiere må tenke, hver dag, at barn utsettes for seksuelle overgrep. Jeg kom frem til at sykepleieteoretikerne kan hjelpe oss til å tenke teoretisk, at observasjon, dokumentasjon og lek er viktig samt at Haviks kontrollmodell kan hjelpe oss å skape tillit. Sykepleieprosessen vil hjelpe oss å holde rett kurs og SME-modellen vil veilede oss i etiske dilemmaer som denne problemstillingen omfatter. Vi må også forankre oss i sykepleierens særegne rolle og funksjon. Og på denne måten kan sykepleiere være denne ”noen” som avdekker seksuelle overgrep hos barn.