Drømmen om å ha «kjøleskapet fullt av roser» - Om mor i Drømmefakultetet og Darling River av Sara Stridsberg

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det å være kvinne har i alle tider vært linket til det å være mor. Hvis man som kvinne valgte bort morsrollen, eller ikke kunne bli mor, ble man sett på som en anomali, en som avviker fra det å være kvinne. På slutten av 1800-tallet mente noen teoretikere at moderskap var grunnen til at kvinner hadde seksualitet, mens andre mente at kvinner måtte få barn for å bli lykkelige. På 70-tallet var det enkelte ekstreme teoretikere, en av dem var Mary Daly, som mente at moderskapet var undertrykkende og utnyttende mot kvinner, og at kvinner burde unngå å bli mødre (DiQuinzio, 1999). I dagens samfunn blir ikke kvinner sett på som avvikere hvis de ikke blir mødre, men moderskapet er ennå noe som de fleste har en mening om. Kvinner selv kan ofte føle seg som oppbevaringsbokser for fosteret de bærer, som objekter som bare lever for barnet i magen (Bordo, 1993).