Doktorgradskandidater og Open Access publisering: En kvalitativ undersøkelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvilke holdninger doktorgradskandidater ved to ulike institutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus har til Open Access publisering. Oppgaven tar også for seg hvilke publiseringspraksiser doktorgradskandidatene har. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer med elleve doktorgradskandidater ved Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid og Institutt for Arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag. Undersøkelsen viser at doktorgradskandidater i stor grad har samme bevissthetsnivå til Open Access som mer etablerte forskere. Det dreier seg i all hovedsak om en forholdsvis grunn kunnskap om konseptet. Til tross for dette har flere av informantene erfaringer med å publisere i Open Access. Dette gjelder spesielt de med helsefaglig bakgrunn. Doktorgradskandidatene har mange av de samme holdningene til publisering og valg av publiseringskanaler som tidligere forskning kommer frem til.