Diskurser om flerspråklighet

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-03-23

Keywords

Description

  • Dette er en bacheloroppgave med tittelen ”Diskurser om flerspråklighet”, som ble skrevet våren 2014. Oppgaven har et pedagogisk utgangspunkt der formålet har vært å belyse ulike diskurser rundt tema flerspråklighet. Metoden for å nå formålet har vært en tekst- og dokumentanalyse av ulike diskurser i statlige styringsdokument og forskningslitteratur. De statlige styringsdokumentene som har blitt valgt ut er Opplæringslova, LK06 og to relevante Stortingsmeldinger. Når det gjelder forskningslitteratur som materiale for analyse, har dette etter vurdering blitt plukket ut som representanter for ulike polariseringer. Resultatet av bacheloroppgaven er at det i hovedsak finnes to diskursive retninger innenfor tema flerspråklighet, der styringsdokumentene og annen forskningslitteratur skriver om en idealisert flerspråklig situasjon og befinner seg i en egen diskurs, og en motstridende diskurs representert ved annen forskningslitteratur som skriver om en bekymringsverdig flerspråklig situasjon. Konklusjonen er at en helhetlig forståelse rundt tema flerspråklighet fordrer en bevissthet rundt de ulike diskursene og konsekvensene dette kan medføre i norske klasserom. Implikasjoner i arbeidet har vært at det har vært utfordrende å velge ut materiell som i tilfredsstillende grad har representert ulike diskurser, i tillegg til den konstante frykten enhver troverdig forsker bør ha for at man kun finner det man leter etter.