”Din homo!” – Hvordan undervise om homofili for å forebygge bruken av skjellsordet homo?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-16

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Homo er et hyppig brukt skjellsord i skolen (Flatekvål, 2014; Rysst, 2010). Man hører til stadighet barn bruke dette ordet når de krangler, slik jeg opplevde en dag i praksis. Ut i fra denne hendelsen, ble jeg nysgjerrig på hva som kan gjøres for å begrense, og kanskje også stoppe misbruket av dette ordet. Selv om homo som skjellsord ikke nødvendigvis brukes mot homofile mennesker, kan det likevel oppleves krenkende (Nilsen, 2014). For å avgrense oppgaven, har jeg valgt å fokusere på undervisning om homofili. Problemstillingen min er dermed: Hvordan undervise om homofili for å arbeide forebyggende mot skjellsordet homo i skolen?