Dimensjonering og optimalisering av CO2-varmepumpeanlegg

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Page Number

  • 107

Abstract

  • Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en CO2-varmepumpe kan brukes til rom- og tappevannsoppvar-ming. Det er utarbeidet to skript i Engineering Equation Solver der det er simulert drift under ulike forhold og ved forskjellige bruksområder. Funnene i EES er verifisert med data og observasjoner fra en eksisterende CO2-varmepumpe på Frydenlund skole i Røyken kommune og dataprogrammet Simple CO2 one stage plant.Sammenligningene harvistat beregningene er svært presise og at resultatene fra skriptet stemmer godt med faktiske forhold. De mest oppsiktsvekkende funnene har vært hvordan COP påvirkes av litt for lavt trykk i gasskjølerene. Det har vist seg at et for høyt trykk er veldig mye bedre enn et litt for lavt trykk. I simuleringene som viser disse resultatene er det også funnet at dampfraksjonen i CO2-en etter struping er helt avgjørende for COPen. Funnene i oppgaven viser at CO2 egner seg som kjølemedium for varmepumper for både oppvarming og tappevann.