Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • Rapport;7-2020

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7063-510-8

Page Number

  • 64

Abstract

  • I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen av pandemien. Surveyen ble gjennomført i perioden 1. til 7. april 2020, noen uker etter at de mest inngripende koronatiltakene ble innført 12. mars 2020. Vi har dermed forsøkt å fange viktige endringer for befolkningen ved å anlegge et bredt perspektiv på det digitale hverdagslivet i norske hjem. Det betyr at vi har tatt for oss bruk av digital infrastruktur og sikring av digitalt utstyr, erfaringer med digitalt hjemmekontor og digital skole, eventuell økt bruk av en rekke eksisterende eller nye digitale tjenester, vurderinger av digital avhengighet og sårbarhet, og til slutt holdninger til den nye smittesporings-appen.
  • In this report we have analyzed a nationwide survey on «digital corona life». This gives us a snapshot of how the Norwegian population have experienced and dealt with the corona crisis in the first phase of the pandemic. The survey was conducted in the period April 1 to 7 2020, a few weeks after the most radical corona measures were introduced on March 12 2020. We have thus sought to capture important changes for the population by applying a broad perspective on digital everyday life in Norwegian homes. This means that we have considered the use of digital infrastructure and security of digital equipment, experiences with digital home office and digital school, increased use of a variety of existing and new digital services, assessments of digital dependence and vulnerability, and finally attitudes towards the new Norwegian contact-tracing app.