Digitalt kildevern – hvor trygge er kildene? En undersøkelse av norske journalisters kompetanse og kunnskap om sikker kommunikasjon

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvor mye et tilfeldig utvalg av norske nyhetsjournalister i Norges største redaksjoner kan om digitalt kildevern. Gjennom en spørreundersøkelse med 88 respondenter fra syv av Norges største redaksjoner har vi forsøkt å måle kompetansenivået til journalistene. Kildevernet er et av pressens helligste prinsipper fordi journalistikk er tuftet på tips og kontakt med kilder. Spesielt sakene som er av stor samfunnsmessig betydning, lages ofte etter tips fra varslere. Fordi anonyme kilder risikerer mye ved å snakke med pressen, er det viktig at journalister evner å beskytte dem. De senere årene har samfunnet og pressen gått gjennom en teknologisk revolusjon. I dag er det ikke nok at man bare lover kildevern. Journalister er nødt til å ta aktive grep for å beskytte kilden sin. Det vi har funnet ut, er at kompetansen er lav blant respondentene i vårt utvalg. Vi har gjort funn som avdekker at en stor andel av respondentene ikke har rutiner for hvordan man kommuniserer sikkert med kilder som besitter sensitiv informasjon, eller innehar kunnskaper om enkle, digitale verktøy. Kun fire av 88 respondenter har, etter våre kriterier, god kunnskap om digitalt kildevern. Samtidig er politiet i ferd med å få utvidede fullmakter som gjør at de i større grad kan overvåke meg og deg, journalister og deres kilder. Hvilke konsekvenser får det for journalistikken? Og hva kan norsk presse gjøre for å beskytte kildene sine mot kildejegere? Vi har intervjuet en professor, en IT-ekspert, en krimjournalist og en personvern-ekspert for å søke svar på spørsmålene.