Digitalt fortrinn: Effektivisering av prosjekteringsoppgaver innen VVS ved bruk av visuell programmering

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018-05-22

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Abstract

  • I denne oppgaven ble det sett på Dynamo, og muligheten dette verktøyet har for å effektivisere VVS prosjektering. Skript har blitt utviklet for dette formålet og det har også blitt sett på hvordan utvikling av egne skript kan bidra til å frigjøre seg fra programutviklere. Gjenbrukhetsgraden av hvert skript til andre prosjekteringsoppgaver er vurdert og det vil bli lagt vekt på synliggjøring av god samhandlingen for å kunne bruke verktøyet effektivt. Resultatene viser at verktøy som støtter dynamisk modellering har et stort potensial til å effektivisere oppgaver innen VVS prosjektering og at slike verktøy kan redusere avhengighet av systemutviklere. Resultatene peker på at fokus på god datastruktur er essensielt for effektiv utnyttelse av verktøyet. Det er også verdt å nevne at programmer som blir utviklet ikke sirkulerer i det frie markedet og dermed ikke blir tilgjengeliggjort for konkurrenter. Dette skaper et konkurransefortrinn til de bedrifter som har effektive egendefinerte programmer. Teknologien er moden for bruk og bygger på det samme fokuset på bedre samhandling ved innføring av BIM.