Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Page Number

  • 67

Abstract

  • Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, MindSphere, er et nytt program, der vår bachelorgruppe antageligvis er den første til å ta i bruk programmet i Siemens Norge. De viktigste resultatene vi har oppnådd gjennom arbeidet med MindSphere er muligheten til en kontinuerlig datastrøm og overvåking av spesifikt utvalgte KPI-er i anlegget. Denne dataen kan man få tilgang til fra PC, mobil eller nettbrett. Uansett hvor man er kan brukeren altså sjekke tilstanden til anlegget og agere dersom feil eller nedetid oppstår. Simatic Performance Insight gjør det også mulig å implementere alarmer slik at brukeren kan få et varsel dersom noe er galt i anlegget. Med den økende utviklingen innenfor bruk av skytjenester følger det også med en økt sikkerhetsrisiko. Sjansene for dataangrep blir større, og konsekvensene kan være enorme. Angrepet på IT-systemet i Hydro i 2019 er nok et eksempel på konsekvensen av et innbrudd, der estimerte kostnader er på 450 millioner kroner. [29] Vi har jobbet med å implementere Cyber Security i henhold til IEC62443 på anlegget for å redusere risikoen for innbrudd. Her har vi fokusert på den fysiske sikkerheten rundt anlegget. Det har blitt gjennomført en risikoanalyse, og blant sikkerhetstiltakene er det bestemt at RJ45 plugger skal implementeres i anlegget for å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang. I tillegg krever standarden at kontrollrommet kun er tilgjengelig med korttilgang. Vi har derfor implementert RFID-kortleser. Man trenger med andre ord et unikt fysisk nøkkelkort for å kunne logge seg inn på HMI-en. Alle innlogginger logges slik at anleggseier til enhver tid har full oversikt over de som er og har logget seg inn på styringssystemet i kontrollrommet. Kontrollrommet er inngjerdet og har i tillegg kameraovervåking. Disse tiltakene skal sikre innbrudd i anlegget. For å få en oversikt over tilgjengeligheten til kritiske komponenter i anlegget, har vi utført en AOS-analyse av anlegget. AOS genereres ved bruk av et internt program i Siemens. Dette er et nytt program som enda ikke er tatt særlig i bruk i Siemens. Fordelen med AOS er at programmet forhindrer unødvendig nedetid i tilfelle man trenger å erstatte en eller flere komponenter i anlegget. AOS sørger for at disse kritiske komponentene er på lager hos kunden. Dermed unngår kunden unødvendig nedetid og påfølgende økonomiske tap.