Digitalisering splitter eiendomsbransjen

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne avhandlingen belyser hvordan en bransje forbereder seg på økt digitalisering, og har tatt utgangspunkt i eiendomsmeglerbransjen. Formålet er å kartlegge strategier som kan se om endringer i konkurransestrukturen og verdiskapingspotensialet ved økt digitalisering, forandrer måten bransjen posisjonerer seg, og jeg kom frem til følgende problemstilling: ”Hvordan vil økt digitalisering endre konkurransestrukturen og verdiskapingspotensialet i eiendomsmeglerbransjen, og hvilke konsekvenser har dette for bransjens posisjonering?”. Informasjon er innhentet gjennom eksisterende teori, intervjuer med ledere i ulike eiendomsmeglerforetak, samt en leder i en eiendomsmeglerorganisasjon. De strategiske rammeverkene som er brukt i oppgaven er bygd på flere kjente artikler og bøker innenfor det strategiske fagfeltet, og er forutsetningen for analysen er eiendomsmeglerbransjens situasjon ved økt digitalisering. Oppgaven bygger i hovedsak på Porters konkurranseanalyse og verdikonfigurasjonene, med en grundigere gjennomgang av verdiverkstedet. Porters analyse avdekker at eiendomsmeglerbransjen er preget av høy konkurranse, og økt digitalisering vil forsterke konkurransen ved at nye- og eksiterende aktører etablerer differensierte tjenester. Kundene vil ha høy forhandlingsmakt hvis det skapes digitale tjenester som gjør det enklere for kunden å manøvrere kjøp- og salgsprosessen selv. Det er videre utført en analyse av verdiverkstedet, hvor resultater viser at rådgivning, kundetilfredshet og resultater i budrunden skaper verdi for kunden. Det vil derfor være viktig å synliggjøre eiendomsmeglerens rådgivende rolle i fremtiden slik at kunden føler en høy byttekostnad ved å bytte til alternative tjenester. Avslutningsvis benyttes Porters generiske strategier som et rammeverk i diskusjonskapittelet, dette baseres på oppgavens teori- og analysedel, for å se hvordan bransjen vil posisjonere seg i fremtiden. Denne forskningen har avdekket at Porters konkurranseanalyse kan anses å være noe utdatert i forhold til bransjer som konkurrerer i dynamiske omgivelser. Videre vil forskningen vise til at økt digitalisering kan føre til en ny konkurransestruktur i eiendomsmeglerbransjen, og at flere virksomheter kan skape verdi ved å kombinere ulike verdikonfigurasjoner, også kalt hybride-verdikonfigurasjoner.