Digitale bøyelister : fra analog til BIM

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å finne ut om en digitalisering av bøyelisten kunne effektivisere bestillingsprosessen av armering, og hva som må til fra de ulike aktørene i bransjen for at dette skal bli mulig. I tillegg var det ønskelig å finne fordeler og utfordringer ved denne innføringen. For å komme frem til en endelig konklusjon er det blitt gjennomført en spørreundersøkelse, en rekke intervjuer samt en casestudie. I casestudien ble ny programvare testet ut, og evaluert opp imot den tradisjonelle måten å bestille armering på. Disse programmene er QR og QR 4 Tekla som er laget av og tilpasset Celsa Steel Service sine produksjonssystemer. Det er konkludert med at digitaliserte bøyelister gir brukeren blant annet bedre oversikt og færre feilbestillinger, noe som vil være med på å effektivisere bestillingsprosessen når det kommer til armering. Det er allikevel kommet frem at så lenge det kun er mulig å koble QR 4 Tekla opp mot Tekla-modeller, vil dette være uinteressant for mange av aktørene i byggenæringen. Det vil derfor være vanskelig å få utnyttet tjenestens maksimale potensial. Manuell bruk av QR vil likevel kunne være interessant for aktører som ikke benytter seg av Tekla i sin modelleringsprosess.