Digital samlingsutvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Et casestudie av Læringssenterets innkjøpspolitikk for e-bøker

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Siden e-bøker først gjorde sitt inntog i bibliotek tidlig på 2000-tallet, har det blitt skrevet mye om dem. Forventningene til e-bøker har vært store, men fremdeles kan det virke som om det ligger mye uforløst potensiale i dem. I Norge var de store forlagene sent ute med å tilby norsk litteratur som e-bøker. Det har ført til at bibliotekene har manglet norske e-bøker å låne ut, noe som gir særlig utslag i folkebibliotekene. Fremdeles bærer e-boktilbudet preg av uenigheter mellom forlag og bibliotek. Gode løsninger som er tilfredstillende for alle parter, inkludert sluttbrukerne, har fortsatt ikke kommet på plass. En erfaring som ble gjort i løpet av oppgaven var at det ofte ikke skilles mellom e-bøker og andre digitale ressurser. Til tross for at e-bøker deler flere fellestrekk med elektroniske tidsskrift, mener jeg allikevel at det avgjørende forskjeller som skiller dem, og at de derfor ikke bør behandles under ett. Etidsskrift har for lengst funnet sin plass i fagbibliotek. Det samme kan ikke sies om e-bøker.