Dialektbruk i NRK og TV 2 En tverrfaglig fordypningsoppgave om dialektbruk i nyhetssendinger på TV.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunnen for denne oppgaven er at jeg alltid har vært opptatt av dialekter og språkbruk. Som en stadig mer utvanna dialektbruker selv, er det interessant å sette seg mer inn i språkutviklinga, og da spesielt i mediene. Reglene for bruk av dialekter i NRK ble løsere i 2007, og jeg ville finne ut hvordan situasjonen for dialektbruk var i dag. Min hovedteori er av lingvistene Mæhlum og Røyneland som har i boka Det norske dialektlandskapet gitt en oversikt over de norske dialektene. Ved å bruke denne litteraturen har jeg kunnet gitt en forklaring på hva en dialekt er og hva som kjennetegner de fire hovedområdene i Norge for dialekter. Jeg har brukt en kvantitativ metode hvor jeg har registrert dialektbruk i åtte Dagsrevyen-sendinger og åtte 21Nyhetene-sendinger. Nesten 500 stemmer har blitt registrert fra de til sammen 16 nyhetssendingene. Disse har videre blitt delt opp, og jeg har regnet ut en prosentvis fordeling, som jeg har sammenlignet med den faktiske befolkningsfordelingen i landets dialektområder. Resultatene har vist at ingen av kanalene kan vise til en stor dialektvariasjon i sine sendinger. NRK har ikke bedre dialektvariasjon enn TV 2, noe som jeg vil si er overraskende med tanke på den rollen NRK har som statseid TV-kanal i Norge.