Det sportsjournalistene erfarer: Bruken av anonyme kilder i sportsjournalistikken

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Mens idrettsutøverne jakter edelt metall og ære, jakter sportsjournalistene på de beste vinklene og de eksklusive sakene. Målet er å være så tett som mulig på utøverne og de rundt dem for å skaffe seg mest, og ikke minst best informasjon. Dette er den beinharde konkurransen rundt enhver fotballbane, langrennsløype eller svømmebasseng der det drives toppidrett. For å vinne, og i det hele tatt henge med i denne konkurransen er journalistens kildenettverk et av de viktigste redskapene. Det vil si kilder som kan gi eksklusiv og viktig informasjon. Men hvilke vurderinger gjør sportsjournalistene når disse kildene ønsker å være anonyme? I denne oppgaven trekkes de mest tydlige kjennetegnene for bruken av anonyme kilder innenfor sportsjournalistikken etter en kildekritisk analyse av 42 sportsartikler. I tillegg har to sportsjournalister og tre redaksjonsledere gjennom semistrukturerte intervjuer fortalt om bruken av anonyme kilder innad i redaksjonene og ute i felten. Og flere er kritisk både til hvordan de anonyme kildene framstilles og vurderingene som ligger bak valget om å anonymisere.