”Det skal ofte ikke så mye til” – Tanker rundt en inkluderende skolehverdag

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-21

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Studiet ”Det skal ofte ikke så mye til” - Tanker rundt en inkluderende skolehverdag belyser problemstillingen: Hva kjennetegner en inkluderende skolehverdag, ut fra refleksjoner over egne erfaringer fra en tidligere ungdomsskoleelev med cerebral parese? Skolen er en sosial arena bygd opp for læring og utvikling, og dermed er inkludering en nøkkel for å få en fellesskole for alle. Et semistrukturert intervju ble benyttet for å innhente data fra informanten. Føler informanten at hun var en del av et inkluderende fellesskap, retrospektivt? Dette er den røde tråden i oppgaven. Analysen bygges derfor opp induktivt som et singel case hvor informantens perspektiv er i fokus.