Det onde i Astrid Lindgrens verden: en analyse av temaet ondskap i Brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Det som er målet med denne oppgaven er å sammenligne hvordan temaet ondskap framstilles og behandles i bøkene Brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter. Litteraturstudie ble brukt som metode for å undersøke temaet ondskap, og definisjoner og problematikk knyttet til dette temaet presenteres i en teori-del. Med dette som utgangspunkt følger en litterær analyse av Brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter hver for seg, og deretter en sammenligning av hvordan temaet fremstilles i de to verkene. Analysen undersøker spørsmål om karakterenes ståsted i forhold til ondskap, deres måter å takle ondskap på, om det finnes entydige onde karakterer og om bøkene viser en tydelig strid mellom det gode og det onde.