Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis

Collection

  • SVA - Documents

Document type

Publication date

  • 2000-03

Series/Report no

  • SIFO-report;2-2000

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISSN

  • 0801-521 X

Description

  • Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ene siden ble det sett på hvordan måltidsmønsteret utformes og gjennomføres, og på den annen side ble det sett på den mening og betydning måltidet tillegges. Det har blitt benyttet både kvalitative og kvantitative materialer.