Det multifunksjonelle landbruket

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:112

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-368-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Notatet gjennomgår multifunksjonalitetsbegrepet i forhold til kriterier som indirekte effekter, ikke-omsettelighet og offentlige goder. Deretter settes fokus på den regionale dimensjonen, og dette diskuteres i lys av kriterier for rettferdighet og hvilken rolle landbruket i den sammenheng spiller. Notatet forsøker å viser hva det teoretiske grunnlaget betyr for resonnementer og de konklusjoner som trekkes.