Det litterære nettet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • I Det litterære nettet: intertekstualitet i en digital verden utforskes mulighetene for å uttrykke intertekstualitet med strukturen som ligger til grunn for The Semantic Web. Forfatterne forsøker å vise hvordan Gérard Genettes transtekstualitetsbegrep kan utrykkes gjennom vokabularet Transvoc. Vokabularet, som er laget av forfatterne selv, består av konsepter som beskriver ulike måter litteratur og andre uttrykk henger sammen intertekstuelt. Forfatterne har også utviklet modeller som visualiserer en mulig anvendelse av Transvoc i praksis. Gjennomgående eksempler i oppgaven tar utgangspunkt i Den gudommelige komedie av Dante Alighieri og Ulysses av James Joyce.