Det kontroversielle biblioteket?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en enkelt setning i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven), kapittel 1, paragraf 1. Kapittel 1 tar for seg folkebibliotekenes formål og virksomhet, mens paragraf 1 peker på målsetningen til folkebibliotekene. Setningen som danner grunnlag for denne oppgaven er paragraf 1s andre linje. Den lyder: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» (Folkebibliotekloven, (1985), §1) Jeg vil i denne oppgaven se mest på hvordan de utvalgte eksemplene løser utfordringen med ordet debatt, da det ikke har vært like mye diskusjon omkring ordene møteplass og offentlig samtale, selv om en slik semantisk studie kunne vært verdt en hel oppgave i seg selv.