«Det kan jeg ikke regne ut, for det har vi ikke lært enda» – en case-studie av elevers forståelse av brøk i og utenfor kontekst

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Brøk er et matematisk fenomen barn møter og bruker i mange sammenhenger utenfor skolen. Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan man kan bruke matematikken som allerede finnes i barnas hverdag, i skolen. Den gjennomførte studien viser at barna klarer å løse flere matematiske problemer dersom de blir gitt gjennom en kjent kontekst og med et språk barna forstår. Dette gjelder også matematiske temaer de er mindre kjente med.