Det flerkulturelle musikklasserommet

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016-04-21

Publisher

  • HiOA

Description

  • I denne oppgaven ser jeg på hvordan musikklærere opplever det å ha musikktimer med flerkulturelle klasser. Jeg undersøker både hvilke særlige utfordringer denne situasjonen bringer med seg, og hvilke egne muligheter den åpner for. Et av mine hovedfunn er at mange musikklærere ikke vet hvordan de skal jobbe med det flerkulturelle i musikklasserommet, og at mange av dem er redde for å stigmatisere de minoritetsspråklige elevene ved å trekke frem musikk knyttet til deres kultur. Jeg undersøker også hvordan samsvaret er mellom undervisningen om det flerkulturelle i lærererutdanningen og læreres opplevelse av denne tematikken i praksis. Det viser seg å være sprik i flere retninger mellom hva lærere opplever, hva som undervises i lærererutdanningen i pedagogikk og i musikk og hva Kunnskapsløftet formidler at skal vektlegges i musikkfaget.