Det dialogiske klasserommet; en vei til tilpasset opplæring

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • I Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006) står det under lærerens kompetanse og rolle at «Som tydelige ledere skal lærere skape forståelse for formålene med opplæringen og framstå som dyktige og engasjerte formidlere og veiledere» (s. 27). Gjennom snart tre års utdanning har jeg lest mye faglitteratur i pedagogikk. I praksis har jeg fått muligheten til å sette noe av min teoretiske kunnskap ut i livei klasserommene, og samtalene og diskusjonene med medstudentene har i etterkant av undervisningsøkter vært mange. Sammen har vi forsøkt å svare på de spørsmålene og tankene vi sitter med, og som vi gjerne vil løse slik at vi kan bli nettopp dyktige og engasjerte formidlere og veiledere. En av tingene jeg ofte har funnet utfordrende er hvordan jeg kan veilede elevene og tilpasse hva jeg sier til den enkelte slik at de oppnår læring. Dette er noe av bakgrunnen for temaet i denne bacheloroppgaven, og jeg håper at jeg gjennom arbeidet med den øker min kunnskap.