"Det blir ikke hull i en tann som er ren" - fra "Cure" til "Care"

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bedre munn- og tannhelse hos eldre pasienter på sykehjem? Metode: Litteraturstudie. Funn: I følge flere studier og forskning har dagens eldre, spesielt beboere med langtidsplass på sykehjem, dårlig munn- og tannhelse (Albrecht et al. 2013; Lindquist et al. 2012; Gerritsen et al. 2013). Årsakene til dette er flere; Eldre i dag beholder flere egne tenner, noe som i tillegg til medisinering og hyposalivasjon øker risikoen for infeksjoner i munnhulen, (Lindquist et al. 2012). Manglende kunnskaper, bemanning, tid og rutiner i tillegg til ansattes holdningsproblemer, svak ledelse og pasienter som nekter, er andre rapporterte årsaker. Samarbeidet mellom sykepleiere og tannleger har lenge vært undervurdert, men nå viser nyere studier til meget gode resultater etter økt oppmerksomhet på oral helse og samarbeid mellom disse sektorene, (Hede et al, 2014; Strand, 2011). Fokus på munn- og tannhelse har også gitt ny kunnskap om alvorlige medisinske tilstander som kan følge av dårlig oral helse, (Albrecht et al. 2013). Eldre sykehjemspasienter er sårbare, over 70 % har både redusert fysisk og psykisk funksjonsevne, og trenger hjelp til ivaretagelse av grunnleggende behov, derunder munn- og tannstell, (Hauge, 2010; 219). Funn fra mine valgte forskningsartikler drøftes mot Virginia Hendersons behovsteori, (Kristoffersen, 2012; 223), og Kari Martinsens omsorgsfilosofi, (Kristoffersen, 2012; 247), med vekt på sykepleierens omsorgs- og pedagogiske funksjon, og det drøftes hvordan sykepleiere som utøvende pleiere, og sykepleiere som ledere, kan benytte kunnskapsbasert praksis, undervisning og ulike intervensjonsprogrammer for å bedre munn- og tannhelse hos eldre pasienter på sykehjem.