Den regionale stat - enhet og mangfold

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2006:09

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-621-9

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten presenterer en studie som har undersøkt konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Studien har sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper problemer for kontakt, samarbeid og samordning mellom de regionale enheten, og mellom regional statsforvaltning og fylkeskommuner/kommuner, næringsliv og andre brukergrupper. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse til seks kategorier av respondenter, og viderefører tidligere kartlegginger og analyser gjort av Statskonsult i 2002 og 2003. Tilknyttet prosjekt Regional inndeling av statlig virksomhet