Den offentlege forvaltninga av reindrifta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2011:4

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-861-0

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten presenterer ei undersøking av omdømme til den offentlege forvaltninga av reindrifta. Det er omverda til reindriftsforvaltninga, - offentlege institusjonar og private organisasjonar som har med eller kan tenkjast å ha med reindriftsforvaltninga å gjera som har gitt sitt inntrykk av denne.Undersøkinga viser at reindriftsforvaltninga er heller lite kjent av omverda, den blir oppfatta som fagleg dyktig, men ikkje nødvendigvis lett å forhalda seg til. Tilknyttet prosjekt Offentlig forvaltning av reindrifts - omdømmeevalueringa