Demografi og mobilitet i Møre og Romsdal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2003

Series/Report no

  • NIBR-notat 2003:101

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-407-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Møre og Romsdal har hatt netto utflytting gjennom ungdomsfasen og netto innflytting av småbarnsfamilier gjennom mange år. Fylket har en nokså homogen utvikling de fleste steder. Ungdomsutflyttingen har gradvis økt noe, og innslaget av unge voksne i alder 25-40 år har derfor avtatt litt gjennom siste generasjon. Notatet tar for seg hvordan demografiske strukturer og flytteatferd slår ut i ulike deler og regioner i fylket. Sunnmøre sstyrker sin posisjon, mest på bekostning av Romsdal. Nordmøre har imidlertid svakest demografisk vekstkraft.