Demens og utfordrende atferd

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Demens er fellesbetegnelsen på sykdommer som rammer flere funksjoner i hjernen. Denne sykdommen rammer omtrent 10.000 personer hvert år. I dag lever ca. 71.000 personer med en demens sykdom i Norge. Personer som blir diagnostisert med en demenssykdom vil aldri bli frisk igjen, da sykdommen progredierer og personens funksjonsnivå vil bli dårlige og dårligere og tilslutt være avhengig av hjelp døgnet rundt. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd i møte med demente pasienter på sykehjem?” Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om demens, symptomer på demens og finne ut hvordan sykepleier kan forebygge utfordrende atferd hos denne pasientgruppen. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som bygger på forskningsartikler, selvvalgt litteratur, pensumlitteratur og egne erfaringer fra praksis. Det er brukt fem ulike forskningsartikler i denne oppgaven, dette for å belyse problemstillingen. Konklusjon: Forebygging av utfordrende atferd blant demente pasienter er en viktig del av sykepleiers arbeidsoppgaver på et sykehjem. Sykepleiers kunnskap og måte å kommunisere på viser seg å være essensielt i dette arbeidet.