De siste årene.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 1997

Series/Report no

  • NOVA Rapport 22/97

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

Keywords

ISBN

  • 82-7894-025-8

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 196

Abstract

  • Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå disse likheter og kontraster? Endringene har vært store i perioden, og det er tildels betydelige forskjeller mellom landene. Danmark har vært preget av en vedvarende, relativt generøs satsing, med sterk vilje til endring. Norge er kjennetegnet av tradisjonalitet og relativ knapphet, mens Sverige har beveget seg fra storhet via moderasjon til smalere ambisjoner, men med storheten bevart i enkelte nisjer. Verken utviklingen over tid eller de betydelige forskjellene kan forklares ved økonomien alene eller som resultater av tilpasning til endringer i behov.