De anonymes påvirkning - Hvordan forholder norske medier seg til anonyme sosiale nettverk som kilder til informasjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det har blitt gjort en god del studier på samspillet mellom den tradisjonelle pressen og sosiale medier som facebook og twitter. Både når det kommer til sosiale mediers påvirkning på dagsorden, og hvordan journalister aktivt bruker sosiale medier for å finne aktuelle kilder og ideer. Men det ser ut til å mangle en del forskning om samspillet mellom pressen og de anonyme sosiale nettverkene som også finnes der ute. Dette er en kvantitativ innholdsanalyse av hvordan norske medier forholder seg til anonyme sosiale nettverk som reddit.com og 4chan.org. I denne undersøkelsen ble det plukket ut et utvalg på ti norske medier som alle refererer til reddit og 4chan i noen grad fra 2010 til 2015. Tallene viser også en økning i antall refereringer i samme tidsperiode. Videre ble to vaktsjefer i to forskjellige norske medier intervjuet i forbindelse med to punktnedslag. Bruken av sosiale nettverk som kilder oppleves i noen tilfeller som problematisk, og spesielt den norske journalistiske tradisjonen samsvarer lite godt med bruk av anonyme kilder. Det trengs mye mer forskning på dette området, både kvantitativt for å finne omfanget av bruken av anonyme sosiale nettverk i pressen, og kvalitativt for å undersøke etiske utfordringer knyttet til bruken av disse som kilder.