Dataoverføring fra PLS til sky

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Keywords

Page Number

  • 71

Abstract

  • Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. Måldataen som lagres av PLSen skal behandles gjennom en algoritme, der det blir vurdert om dataen skal overføres videre til skyen eller ikke avhengig av måledataenes status. PLS-programmet skal lages som en modul i TIA Portal, der modulen skal prøves å gjøres kompatibel med TIA Openness for enkel utvidelse og tilpassing av modulen for senere anledninger.