Danning og identitetsutvikling i skolefaget religion, livssyn og etikk

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Religion, livssyn og etikk faget har lenge vært et skolefag som skal formidle kunnskap om ulike trostradisjoner. Faget skal ta vare på det kulturelle og livssynsmessige mangfoldet, samtidig som det skal formidle kunnskap. Samspillet mellom RLE som et kunnskapsfag og RLE som et danningsfag har derfor vært grobunn for mange debatter og meningsutvekslinger opp gjennom årene, og resultatet har vært et endret fag og en endret læreplan. Jeg har derfor valgt temaet danning og identitetsutvikling, og problemstillingen for denne oppgave er: I hvilken grad bør RLE-faget skape rom for danning og identitetsutvikling i undervisningen?