Danning og demokrati - Ord versus handling

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-08

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar for seg tema dannelse og demokrati i den Ugandiske skolen. For å kunne drøfte dette, har det vært nødvendig å redegjøre for skolesituasjonen i Uganda da denne er svært annerledes enn i Norge. Skolene er i korte trekk preget av overfylte klasserom med manglende lokaler og ressurser. I denne oppgaven har jeg foretatt intervjuer og observasjoner av to lærere på skolen jeg hadde praksis på. Tendensene i studiet mitt viste at det foreligger en stor kontrast mellom det de sier og det de gjør i undervisningen. Det dominerende danningssynet i intervjuet er kategorialt, mens observasjonene mine viser til et materielt danningssyn. Drøftingen min er komparativ da det dreier seg om teori versus praksis i utdanningen. Mine nøkkelord i teksten vil være følgende: Dannelse, danningsteori, læringsteori, demokrati og demokratisk medborgerskap.