Damsikkerhet

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Ettersom dam sikkerhetsforeskriften stiller større krav til eksisterende damkonstruksjoner er det nå mange gamle dammer i Norge som må rehabiliteres. Dammene ved Tangentjern i Kongsberg kommune ble ferdigstilte 1965. Disse har nylig blitt gransket av Sweco som har konstatert at de ikke oppfyller kravene i de nye forskriftene. Hensikten med denne rapporten er at prosjektgruppa forsøker på å finne kreative forbedringstiltak som får dammene til å oppfylle kravene som i dag stilles. Samtidig som prosjektgruppen har jobbet med sine forslag har Swecos egne ingeniører jobbet med samme oppgave. Denne rapporten vil kunne sammenlignes med Sweco sine resultater. Med veiledning fra Sweco har gruppen også valgt å se på mulighetene for kraftproduksjon fra Rundetjernmagasinet, som ligger nedstrøms fra Tangentjern. I Norge er det Norges Vassdrags- og Energidirektorat (heretter omtalt som NVE) som må godkjenne alle tiltak som skal gjøres på dammer og de foretrekker konservative løsninger. Vi har derfor væ rt i kontakt med NVE for å høre hva de synes om våre forslag. Rapporten inneholder beskrivelser av prosjektgruppens tiltaksforslag til de forskjellige dammene ved Tangentjern. De forslagene som i følge gruppen har væ rt de beste, har blitt valgt ut og det har blitt utført stabilitetsberegninger og kostnadsberegninger på disse. Ettersom visse av de utvalgte løsningene ikke har blitt gjennomført tidligere, har prosjektgruppen også tilpasset tidligere brukte løsninger som er godkjent av NVE til dammen ved Tangentjern for å kunne utføre kostnadsberegninger, stabilitetsberegninger og tilslutt sammenligner de forskjellige tiltakene. Hensikten med rapporten er å vise fram nye løsninger som NVE eventuelt kan godkjenne. Vi har konstatert at hvis NVE godkjenner tiltaksforslag nr.9 -støp av tilleggspilar mellom eksisterende pilarer på platedammer i klasse 4, koster tiltakene på alle dammene totalt ca. 14,7 millioner NOK som er etter våre estimeringer mer enn 60 % billigere enn hva en tidligere prøvd løsning skulle koste. De andre tiltakene vi foreslått er tidligere utprøv og disse vil sannsynligvis godkjennes av NVE. Total estimert kraftproduksjon er ca. 650 MWh og total kostnad for kraftverkene er ca. 2.35 mill NOK.