Dam Sarvsfossen: geometrisk utforming og forbedret materialutnyttelse

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vi har utført en geometrivurdering av Dam Sarvsfossen. Dam Sarvsfossen er en dobbeltkrum buedam som bygges i Bykle i Setesdal. Beregninger av dammen viser et stort armeringsbehov. Vi har sett på om dammen kan utføres på en bedre måte med tanke på kostnader. Beregningene er utført som en FEM-analyse med hjelp av 3Dmodelleringsprogrammene, Autodesk Inventor Fusion og Autodesk Simulation Multiphysics. Vi har vurdert en løsning med en kombinasjon av en enkeltkrum buedam med en massivdam på østsiden. Massivdammen fungerer som et kunstig fjell, som gjør buedammen symmetrisk. Symmetrien reduserer spenningene og armeringsbehovet, sammenlignet med eksisterende løsning. Vi har funnet ut at hybriddammen er en bedre løsning enn den eksisterende, da vi kan spare ca. 19,4 mill NOK totalt med denne løsningen, både material- og byggekostnader.