Byggesaksreformen - kvalitet gjennom papirflommen?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2004:21

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-519-0

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Nytte- og kostnadselementer ved reformen vurderes, med sikte på å finne ut om reformen samlet sett kan sies å ha en positiv eller negativ effekt. På kostnadssiden har reformen krevd betydelig økt ressursinnsats, både blant kommuner og foretak. Den tydeligste positive effekten finner vi når det gjelder ansvarsforhold og sporbarhet. Effekten på byggkvalitet, et hovedmål for reformen, er det for tidlig å si noe sikkert om. Det vil blant annet avhenge av kommunenes tilsynsinnsats. Reformen er implementert svært ulikt i kommunene.